• Jana 3_3

  "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,
  jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego."

  J. 3:3

 • Rzymian 10

  "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu."

  Rz. 10:9-10

 • Jana 4_4

  „...kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu."

  J. 4:14

Nabożeństwa

Nabożeństwo to szczególny czas, gdy wierzący ludzie gromadzą się, by wielbić Boga i oddawać Mu cześć. Podczas nabożeństwa słuchamy Słowa Bożego, śpiewamy pieśni, modlimy się wspólnie, dzielimy się doświadczeniami przeżytymi z Panem Bogiem. To czas, kiedy można zaczerpnąć „świeżego duchowego powietrza”, potrzebnego do chrześcijańskiego życia.Nasze nabożeństwa są otwarte dla wszystkich.

Spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 15:00

- Jeśli wierzysz, że Twoje życie to nie zbiór przypadków, które powołały Cię do istnienia
- Jeśli w swoim sercu odczuwasz tęsknotę za czymś czego nie umiesz nazwać
- Jeśli widzisz w swoim życiu, że Bóg wiele razy pukał już do Twojego serca
- Jeśli chcesz doświadczyć, Bożego dotknięcia i usłyszeć Jego głos
- Jeśli chcesz narodzić się na nowo i stać się dzieckiem Bożym
- Jeśli chcesz zrealizować indywidualny plan, jaki On ma dla Twojego życia
Zapraszamy Cię serdecznie przyjdź!
Wierzymy, że możesz wśród nas doświadczyć osobistego spotkania się z Jezusem Chrystusem.
Od nas doświadczysz miłości i serdeczności, której On nas nauczył.
Niech Pan Nasz Jezus Chrystus błogosławi twoją drogę, prowadzi Cię i strzeże każdego dnia.

Wydarzenia

 • Nabożeństwo - Kazanie Zbigniew Kusion
  Krynica-Zdrój

  Nabożeństwo - Kazanie Zbigniew Kusion

  05 luty 15:00
 • Studium Biblijne - 1 List Św. Jana
  Krynica Zdrój

  Studium Biblijne - 1 List Św. Jana

  07 luty 18:00
 • Nabożeństwo Kazanie - Mateusz Basara
  Krynica-Zdrój

  Nabożeństwo Kazanie - Mateusz Basara

  12 luty 15:00
 • Studium Biblijne - 1 List Św. Pawła do Koryntian
  Nowy Sącz

  Studium Biblijne - 1 List Św. Pawła do Koryntian

  14 Luty 18:00
 • Nabożeństwo - Kazanie Jim Harris
  Krynica Zdrój

  Nabożeństwo - Kazanie Jim Harris

  19 Luty 15:00
 • Studium Biblijne - 1 List Św. Pawła do Koryntian
  Krynica Zdrój

  Studium Biblijne - 1 List Św. Pawła do Koryntian

  21 Luty 18:00
 • Nabożeństwo - Kazanie Zbigniew Kusion
  Krynica-Zdrój

  Nabożeństwo - Kazanie Zbigniew Kusion

  26 luty 15:00
 • Studium Biblijne

  Studium Biblijne

  Podczas tych spotkań poznajemy i studiujemy Słowo Boże, pogłębiamy naszą wiarę oraz wiedzę związaną z Pismem Świętym.

  Spotkania są otwarte dla wszystkich chętnych - serdecznie zapraszamy.

  Jeśli masz pytania związane z Biblią i pragniesz wspólnie poszukać na nie odpowiedzi,
  jeśli chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami odnośnie Słowa Bożego,
  jeśli chcesz poznać ludzi, którzy - podobnie jak Ty - chcą lepiej poznać Chrystusa i Jego Ewangelię - przyjdź w najbliższy wtorek o godz. 18.00
  Czekamy na Ciebie.

 • Projekt Filip

  Projekt Filip

  To program, jaki od kilkunastu lat Liga Biblijna oferuje w kilkudziesięciu krajach świata, a od wiosny 2003 roku, także w Polsce.
  Projekt ten jest programem skierowanym do kościołów, mającym na celu pomoc we wzroście w dziele ewangelizacji, czynienia Uczniami Chrystusa oraz członkami Jego Kościoła.
  Ta biblijna strategia, jest oparta na 8 rozdziale Dziejów Apostolskich i historii spotkania pomiędzy Filipem i Etiopczykiem. Widzimy w niej Filipa przekazującego Dobrą Nowinę poprzez wyjaśnianie Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym.

  Więcej

Kontakt

Nabożeństwa

Niedziela 15:00 

Studium Biblijne

Wtorek 18:00

Miejsce spotkań

ul. Kraszewskiego 37 
Pierwsze piętro
33-380, Krynica-Zdrój

Pastor

P.O. Zbigniew Kusion
Email pastor@poczta.pl
Telefon 605 641 400

NR.KONTA

Bank BGŻ 98 2030 0045 1110 0000 0426 7990

Kim jesteśmy

O nas